top of page
roze varkentje.jpg

Hoe lang duurt een bemiddelingstraject? 

We starten met een eerste intakegesprek dat een uur in beslag neemt, om af te toesten of wij samen met elkaar via bemiddeling op zoek gaan naar een oplossing voor jullie conflict.

Volgende sessies, waar we intensief aan de slag gaan samen duren gemiddeld 60 tot 90 minuten. De totale duurtijd van het traject om tot een overeenkomst te komen is moeilijk voorafgaand in te schatten want hangt af van de complexiteit van de bestaande problematiek, alsook van jullie bereidheid, ingesteldheid en persoonlijkheid. Wanneer de bereidheid tot een constructieve dialoog van de partijen groot is, en de problematiek niet té complex kunnen we in een 4-tal sessies tot een duurzaam akkoord komen. Hoe complexer de materie, hoe verder de standpunten bij aanvang van elkaar liggen, hoe meer ruis er op de communicatie onderling zit, hoe meer tijd het conflict zal vragen om te ontrafelen.     

Tarieven

De kosten van de bemiddeling worden door de verschillende partijen gedragen. Zij kunnen evenwel zelf een andere verdeling voorstellen maar ze moeten het wel eens zijn hoe deze dan precies zal gebeuren. Mogelijks kan er ook een tussenkomst zijn via de Rechtsbijstand.

Familiale bemiddeling via een erkend bemiddelaar vrijgesteld is van 21% BTW (bemiddeling in handels- en burgerlijke zaken niet). 

Dit gegeven, samen met het feit dat kosten gedeeld worden (en u dus niet beiden de kost hoeft te dragen van een raadsman apart, en een gerechtsdeurwaarder) maakt het kostenplaatje van een bemiddelingstraject versus een gerechtelijke procedure aanzienlijk goedkoper.

 

Als leidraad kan u hanteren dat bemiddelingsgesprekken met twee partijen worden aangerekend aan 100 euro per uur, dit is dus 50 euro per persoon (individuele gesprekken aan 50 euro per uur). Voor gesprekken met meerdere partijen zal een tarief op maat worden voorgesteld. 

Voor het uitschrijven van een voorlopig of definitief akkoord betaalt u 100 euro per uur.

Bij een gerechtelijke bemiddeling (indien u wordt doorverwezen via de Rechtbank) komen er eenmalige extra administratieve kosten bij. Reken hiervoor dus op een bedrag van 150 euro, dus 75 euro per persoon. 

Meer algemene voorwaarden worden u bezorgd, samen met het bemiddelingsprotocol, voor aanvang van een eerste gesprek. Iedere persoon die een samenwerking met Bmiddel aangaat wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Er kan geopteerd worden voor enerzijds contante betaling na elk gesprek, of voor het werken met een provisie waarop kosten en erelonen tussentijds in rekening worden gebracht, en afgerekend worden bij afloop van het traject dmv een gedetailleerde eindfactuur. 

 

Indien u een afspraak voor een bemiddelingssessie wilt afzeggen of verplaatsen, dan kan u dat tot 24u op voorhand. Doet u dat niet, dan wordt u een annuleringskost van 100 euro (50 euro per persoon) aangerekend. Bemiddelingssessies gaan in vanaf het uur van afspraak, ook als één van de partijen te laat komt.

bottom of page