top of page

Rol van de bemiddelaar

Ik zie mijn rol als bemiddelaar als 'bruggenbouwer'....een facilitator om partijen die vrijwillig rond de tafel zitten samen zélf tot een oplossing te laten komen. Door een veilig kader te scheppen en hen te helpen opnieuw met elkaar op een constructieve en open manier in gesprek te gaan...en te luisteren naar elkaar. Samen knopen te ontrafelen die vandaag hun communicatie onderling doen vastlopen en manier te zoeken waardoor het gesprek in de toekomst mogelijk zou blijven.

bruggen bouwen.jpg

Ik ben hiervoor als erkend bemiddelaar opgeleid en voldoe dan ook aan de voorwaarden  opgelegd door de Federale Bemiddelingscommissie en hanteer hiervoor een aantal fundamentele basisprincipes: neutraliteit (ieders bezorgdheden en belangen worden onpartijdig verkend en bewaakt, ook deze van kinderen die mogelijk als betrokken partij niet mee rond de tafel zitten maar wiens noden en bezorgdheden mijn absolute prioriteit krijgen), vrijwilligheid (alle partijen kunnen ten allen tijde het traject stopzetten), vertrouwelijkheid (via beroepsgeheim van de erkende bemiddelaar en bemiddelingsprotocol voor de partijen). 

lesbisch%20koppel_edited.jpg
homokoppel met kind.jpg
klassiek gezin.jpg

Naast alle klassieke gezins- en familievormen (man-vrouw), die ik heel graag behartig, heb ik ook bijzondere aandacht voor de minder traditionele of klassieke manieren van liefhebben, samenleven en ouderschap. Zoals de plus-ouders of LGBTI+-gezinnen....meemama's of -papa's, zelfs meeoma's en -opa's. Ik heb me meermaals, zelf tijdens mijn opleidingstraject,  gestoord aan het louter halsstarrig vasthouden van begrippen zoals 'biologische' ouders of kinderen. Alsof de moeilijkheid en het verdriet van andere vormen van ouderschap bij een conflict of scheiding, voor zowel de partners als de kinderen, minder zwaar zijn...Niets is minder waar, het kan zelfs een aantal extra gevoeligheden met zich meebrengen (niet in het minst voor de kinderen) die toch wat extra zorg en aandacht zouden kunnen vragen. Van uit mijn eigen praktijkervaring probeer ik hier attent voor te blijven en de nodige zorg voor te dragen. Ook andere problematieken en conflicten gekoppeld aan de zoektocht naar de eigen seksuele identiteit en de aanvaarding hiervan door jezelf maar ook evenzeer door anderen (zoals ouders, kinderen, collega's, vrienden,...) kunnen het onderwerp van een bemiddelingstraject zijn. Zelf lid zijnde van deze LGBTI+ gemeenschap, neemt dit vaak bij LGBTI+ klanten een onwennigheid of bijkomende last weg op momenten die vaak al niet de eenvoudigste zijn. Nog maar eens diezelfde uitleg doen over hun relatievorm, gender of seksualiteit kan dan ook tot een minimum worden herleid.   

bottom of page