top of page

Familiale bemiddeling

Is een erkende methode om conflicten op te lossen die voortvloeien tussen mensen die dicht bij elkaar staan, in de familiale sfeer...partners, ouders en kinderen, broers en zussen...

Graag leg ik de nadruk op mijn specialisatie in LGBTI+ (voor lesbische vrouwen , homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen-voor alles wat nog onder deze noemer zou kunnen vallen) bemiddeling, die zich heel specifiek richt als één van de weinige 

bemiddelaars (om niet te zeggen 'enige') in België naar conflicten binnen de niet-traditionele gezins- en familievormen.

scheiding.jpg

Voor wie en wanneer?

Echtscheidingsbemiddeling (bij of na de echtscheiding) voor klassieke gezinsvormen of specifiek binnen LGBTI+ context.

Opstellen/herziening van EOT/Ouderschapsplan (ook voor samenwonenden) /huisvestingsregelingen voor de kinderen).

Contactherstel (bv oudervervreemding door echtscheiding).

Conflicten binnen nieuw samengestelde gezinnen en/of LGBTI+ gezinnen.

Opmaak globale erfovereenkomst

Familieruzies

Partnerconflicten

Conflicten rond visie opvoeding van de kinderen

Conflicten rond huiselijk geweld

bottom of page